O glazbenoj terapiji

Svjetska konfederacija glazbene terapije glazbenu terapiju definira kao profesionalnu upotrebu glazbe i njenih elemenata kao intervencije u medicinskom, obrazovnom i svakodnevnom okruženju, u radu s pojedincima, skupinama, obiteljima ili zajednicama koje nastoje ostvariti optimalnu kvalitetu života i poboljšati fizičko, socijalno, emotivno, spoznajno i duhovno zdravlje.

Neke od benefita glazbene terapije jesu:

• Poboljšanje socijalnih vještina
• Izražavanje emocija
• Jačanje samopouzdanja
• Poboljšanje finih i grubih motoričkih vještina
• Facilitiranje opuštanja
• Jačanje mehanizama suočavanja s gubitkom
• Poboljšanje pažnje

Terapeuti koriste razne tehnike kao što su:

• Improvizacija
• Pjevanje
• Komponiranje pjesama
• Interpretacija/analiza teksta pjesme
• Vođena imaginacija
• Terapijski performansi/nastupi

Gdje rade glazbeni terapeuti?

• Psihijatrijskim i medicinskim ustanovama
• Rehabilitacijskim centrima
• Dnevnim centrima
• Školama
• Agencijama za pomoć osobama s razvojnim teškoćama
• Ustanovama za odvikavanje
• Domovima za preodgoj
• Kazneno-popravnim ustanovama
• Ustanovama za pomoć i njegu
• Domovima za starije i nemoćne oosbe
• Hospiciju

Središnja metoda glazbene terapije je improvizacija:

Wigram (2004) razlikuje:

• Glazbenu improvizaciju “bilo koja kombinacija zvuka i zvukova, kreirana unutar nekog okvira početka i kraja”

• Kliničku glazbenu improvizaciju “uporaba glazbene improvizacije u okolini punoj podrške i sigurnosti, postavljenoj s namjerom susreta potrebe klijenata”

Kome može koristiti glazbena terapija?

Djeci, mladima i odraslima s:

• Psihičkim poremećajima
• Razvojnim teškoćama, teškoćama učenja i fizičkim teškoćama
• Alzheimerovom bolešću i drugim stanjima povezanim sa starenjem
• Problemima ovisnosti
• Ozljedama mozga
• Akutnim i kroničnim bolovima
• Rodiljama za vrijeme trudova

CILJEVI NA SOCIJALNO-EMOCIONALNOM PoDRUČJU:

• Poboljšanje odnosa sa samim sobom (prihvaćanje i razumijevanje)
• Poboljšanje samosvijesti (pridobivanje pozitivnih iskustva)
• Rast samoizražavanja (verbalno i neverbalno)
• Refleksija iskustava (od neverbalnog prema verbalnome)
• Poboljšanje odnosa s okolinom (komunikacija), uključivanje u skupinu

PROJEKT VILA MARIA

U Domu Vila Mariji glazbena terapija održavala se jednu godinu, sa određenim korisnicima doma, koji su dolazili na grupnu glazbenu terapiju jednom tjedno.

Dom Vila Maria

INDIVIDUALNA I GRUPNA

Svaka terapija jedinstveno je osmišljena prema potrebama klijenata. Obratite se profesionalnom glazbenom terapeutu sa povjerenjem. Ukoliko imate nedoumica ili dodatnih pitanja svakako se obratite na mail ili broj telefona, naša vrata su uvijek otvorena za razgovor i topli čaj ili kavu.

[email protected]

+385 97 7839699

CJENIK

Glazbenu terapiju nudimo u privatnoj praksi i ustanovama, a održava se individualno ili grupno. Unutar grupe mogu biti najviše 4 klijenata.
Glazbena terapija pogodna je za djecu od rođenja, za adolescente, odrasle i starije osobe sa poteškoćama ili poremećajima na fizičkom, psihosocijalnom ili emocionalnom području.

• održava se jednom tjedno (tijekom cijele školske godine)
• na lokaciji Glazbene terapije artON – Partizanski put 2A, Pula
• traje 30 min do 45 min (ovisno o potrebama djeteta ili odrasle osobe)
• plaća se jednom mjesečno po fakturi
• započinje u bilo koje doba godine, s uvodnim razdobljem od tri tjedna
• tada se postiže dogovor o ciljevima i planiranoj duljini terapijskog procesa
• kod rada s djecom – redoviti razgovori s roditeljima/skrbnicima

Individualna glazbena terapija

30 minuta – 200 kn (predviđeno trajanje za manju djecu)

45 minuta – 250 kn

60 minuta – 300 kn

Grupna glazbena terapija (cijena vrijedi za cijelu skupinu)

30 minuta – 300 kn (predviđeno trajanje za manju djecu)

45 minuta – 450 kn

60 minuta – 550 kn

TEMATSKI ROĐENDANI

BIOGRAFIJA

Rođena u Puli, diplomirala na Muzičkoj akademiji u Puli 2016. godine, smjer glazbena pedagogija, te paralelno 2014. godine upisuje studij Instituta Knoll, za glazbenu terapiju i superviziju, u Sloveniji, koji završava 2019. godine na temu Dizajn sobe za glazbenu terapiju i odabir instrumenata.
U spomenutom radu bavi se teorijskim i empiričkim dijelom dizajna sobe za glazbenu terapiju i odabirom instumenata za određenu skupinu klijenata, točnije za odrasle osobe sa mentalnim oštećenjima, te za osobe sa cerebralnom paralizom.

(Više informacija o kvalitetnom studiju glazbene terapije možete naći na linku https://www.institutknoll.eu/hr-bs-sr/)

Također, na studiju odradila je praksu sa različitim skupinama klijenata:
– Pedijatrijska klinika, onkološki odjel, Ljubljana
– Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula
– Vila Maria, dom za odrasle osobe sa mentalnim oštećenjima, Pula
Usavršavanje je glavni dio obrazovanja, koje nikad ne prestaje. Istaknimo važne međunarodne seminare i konferencije na kojima je sudjelovala i održala predavanja:
– Seminar o glazbenoj terapiji, Kranj, Slovenija, 2014.

– Simpozij glazbene terapije – Temelji i studij glazbene terapije, Kranj, Slovenija, 2015. – održala predavanje na temu ANALITIČKA GLAZBENA TERAPIJA
– Simpozij glazbene terapije – Pokret, ples i glazbena terapija, Kopar, Slovenija, 2015.
– 8. Nordijski kongres glazbene terapije – Glazba izvan konteksta, Oslo, Norveška, 2015.
– Simpozij glazbene terapije – Grupe klijenata u glazbenoj terapiji, Kranj, Slovenija, 2016. – održala predavanje na temu GLAZBENA TERAPIJA U DNEVNOM CENTRU ZA REHABILITACIJU
– 10. Europski kongres glazbene terapije – Simfonija dijaloga, Beč, Austrija, 2016.
– Seminar glazbene terapije – Suvremena glazbena terapija u Mađarskoj i Sloveniji, Ljubljana, Slovenija, 2017.

Trenutno je zaposlena u sklopu projekta glazbene terapije u Vila Mariji, Pula, domu za odrasle sobe sa mentalnim oštećenjima, te 2019. otvara obrt artON, čija je glavna djelatnost glazbena terapija, a kojem je vizija ponuda, upoznavanje i širenje glazbene terapije u Istri i šire.

DOGAĐANJA

GALERIJA

Posjetite nas

artON, obrt za savjetovanje u području osobnog rasta i razvoja, vl. Andrea Prenka

Shopping Basket